Colaboracións 2022

  Desde o ano 1996 a Asociación Emilia Gómez ADAFAD veu desenvolvendo os seus programas contando coa colaboración financeira de diversos organismos públicos e entidades privadas, o que se concreta no ano:

2022

Públicos:
 • Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación e Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria
 • Deputación Provincial de A Coruña
 • Concello de A Coruña
 • Concello de Aranga
 • Concello de Cambre
 • Concello de Oleiros
 • AMPA Riazor. IES Eusebio da Guarda. A Coruña
 • CIFP Ánxel Casal. A Coruña
 • CIFP Someso. A Coruña
 • CPI Castro Baxoi. Miño
 • IES Monelos. A Coruña
Privados:
 • Fergo Galicia, S.L.