Charlas-coloquio para padres y madres 2022

 Intervención preventiva. Padres y madres. 2022.

CONCELLO DE A CORUÑA
LUGAR FECHA HORARIO TÍTULO
IES Eusebio da Garda. ANPA Riazor Xoves, 17 de marzo 18:00 a 19:30h “Alerta!, soben as pulsación. Estás a gritar”
CONCELLO DE ARANGA
LUGAR FECHA HORARIO TÍTULO
CEIP A Castellana Xoves, 26 de maio 15:30 a 17:30h “Afectividade e sexualidade”
CONCELLO DE CAMBRE
LUGAR FECHA HORARIO TÍTULO
Casa da Cultura Vila Concepción Lunes, 17 de xaneiro 19:30 a 21:00h “Novas tecnologías na actualidade”
Lunes, 14 de febreiro “Acoso escolar e ciberacoso”
Casa da Cultura Vila Concepción Lunes, 17 de outubro 19:00 a 21:00h “Absentismo e fracaso escolar”
Lunes, 7 de novembro “Mediación de conflitos no ámbito escolar”
Lunes, 28 de novembro “Uso responsable de redes sociais”
Lunes, 12 de decembro “Iniciación á educación afectivo-sexual e coñecemento da diversidade”