Colaboracións 2021

  Desde o ano 1996 a Asociación Emilia Gómez ADAFAD veu desenvolvendo os seus programas contando coa colaboración financeira de diversos organismos públicos e entidades privadas, o que se concreta no ano:

2021

Públicos:
  • Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación e Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria
  • Deputación Provincial de A Coruña
  • Concello de A Coruña
  • Concello de Aranga
  • Concello de Cambre
  • Concello de Culleredo
  • Concello de Oleiros
Privados:
  • Fergo Galicia, S.L.