Colaboracións 2015

 Desde o ano 1996 a Asociación de ayuda a familias de drogodependientes - ADAFAD veu desenvolvendo os seus programas contando coa colaboración financeira de diversos organismos públicos e entidades privadas, o que se concreta no ano:

2015

Públicos:
  • Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade con cargo á asignación tributaria do IRPF a través da Unión de Asociacións e Entidades de Atención ao Drogodependente, UNAD.
  • Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública.
  • Deputación Provincial de A Coruña
  • Concello de A Coruña
  • Concello de Cambre
  • Concello de Culleredo
Privados:
  • Fergo Galicia Renta, S.L.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ayuntamiento de A Coruña
Deputación DA Coruña
Consellería de Sanidade - Xunta de Galicia