Colaboracións 2023

  Desde o ano 1996 a Asociación Emilia Gómez ADAFAD veu desenvolvendo os seus programas contando coa colaboración financeira de diversos organismos públicos e entidades privadas, o que se concreta no ano:

2023

Públicos:
 • Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación e Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria. Xunta de Galicia
 • Deputación Provincial de A Coruña * Subvención FOAXE - P Mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais: 12.211,20 € (coeficiente de financiamento: 0,4244) * Subvencion FOIE Investimento de servizos sociais:728€ (coeficiente de financiamento: 0,80)
 • Concello de A Coruña
 • Concello de Cambre
 • Concello de Oleiros
 • CPI Castro Baxoi. Miño
 • IES As Mariñas. Betanzos
 • IES Blanco Amor. Culleredo
 • IES Monte das Moas. A Coruña
 • IES Otero Pedrayo. A Coruña
Privados:
 • Fergo Galicia, S.L.